Redovna sjednica Općinskog vijeća u Gračanici

Danas će zasjedati općinski vijećnici u Gračanici . Na dnevnom redu su Odluke : o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade za zakup javnih površina  i   prijenosu prava vlasništva na nekretnini licu čiji je stambeni objekat uništen djelovanjem prirodnih nepogoda.  Pred vijećnicima će  se naći između ostalog i Program rada općinskog načelnika za 2019 godinu, te  Informacija i Izvještaji o radu: Općinskog vijeća i radnih tijela  u prošloj godini.