GV Tuzla: Usvojena Odluka o određivanju posebne budžetske stavke za liječenje u inostranstvu

Kupci stanova u zgradi ”15. maj” u Tuzli ponovo su danas imali sastanak sa članovima kolegija Gradskog vijeća Tuzle. Tražili su da budu oslobođeni od plaćanja rente za zgradu, za koju tvrde da je već plaćena u iznosu većem od 2 miliona KM. Jednoglasno su vijećnici podržali i Odluku o određivanju posebne budžetske stavke za plaćanje liječenja djece i odraslih u inostranstvu. U zadnjih deset godina, u vidu socijalne pomoći i pomoći liječenju, iz Budžeta Grada Tuzla, izdvojeno je više od sedam miliona konvertibilnih maraka. U Budžetu za 2019. godinu predviđeno je oko 727.000,00 KM. Pokrenuta je i Inicijativa za donošenje Zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece, koja će biti upućena i Skupštini TK.