Tuzla: Vratila se iz Njemačke i osnovala firmu u BiH

U mnoštvu priča o odlasku iz Bosne i Hercegovine u potrazi za poslom, skoro nevjerovatno zvuče one o povratku mladih ljudi, koji ostaju u svojoj zemlji i pokreću vlastiti biznis. Takva je priča Amile Dizdarević Demirović, koja je u Tuzli prošle godine pokrenula vlastitu agenciju. Dodatna zanimljiivost je ta što je dodatnu motivaciju za osnivanje firme dobila na Birou za zapošljavanje.

novinar Azra Mešić

Amila je odrasla u Njemačkoj. Tamo završila osnovnu i srednju školu, pa se vratila u Bosnu i Hercegovinu. Imala je posao i iznenada ga izgubila.

– Dvanaest godina sam bila uposlenik u jednoj privatnoj firmi u odjelu marketinškog sektora. Krajem februara sam se našla na birou. Oni su mi ponudili jednu finu uslugu gdje imaju tu edukaciju za ljude koji se nađu kod njih, što je meni bila velika pomoć prilikom dobivanja određenih sredstava. I preporučila bih svima koji se nađu na birou da se informišu šta ta Služba sve nudi. Mimo te podrške koji oni nude prilikom zapošljavanja, oni ljude mogu usmjeriti i tamo gdje se nalaze sredstva, prema drugim organizacijama, da pomognu našim mladim poduzetnicima, kaže ona.

Ona je danas vlasnica rent-a-car agencije. Zahvaljujući programu Yep, dobila je novac za kupovinu jednog vozila. U ostala je investirala zajedno s mužem. U Agenciji ih je zaposleno troje. Kaže da ima posla.

– Analizu tržišta radila sam godinu i po do dvije. Kroz tu analizu sam dobila podatak da sve više turista posjećuje našu državu. Trenutni broj rent-a-car agencija u Tuzlanskom kantonu nije u mogućnosti pokriti potrebe koje to tržište ima i samim tim sam vidjela da tu ima veliki prostor za razvijanje jednog novog preduzeća, pojašnjava ov a poduzetnica.

Dok je bila na Birou rada ova današnja poduzetnica prošla je edukaciju Kluba za zapošljavanje u Tuzli i dobila dodatnu motivaciju da ideju o osnivanju vlastite firme realizira. Korisno je za sve koji žele brže do posla, kažu u kantonalnoj Službi za zapošljavanje.

– Mlade osobe koje tek diplomiraju dolaze da se prijave na Biro gdje dobiju informacije kako i na koji način se mogu priključiti Klubu za traženje posla kao mjeri aktivne politike zapošljavanja i što je još važnije je podizanje motivacije kod mladih osoba koje tek dođu s obzirom da smo i izgubljeni kad nemamo posla i kad mislimo da se to samo nama događa. Razmjena iskustava je tu jako bitna. I taj njihov timski rad gdje formiraju mrežu kontakata. Klub za traženje posla Tuzla planira s tim aktivnostima nastaviti i tokom 2019. godine. Bitno je da su oni koji su nezaposleni pripremljeni za ono što ih čeka vani, a to je traženje posla, kaže za RTVTK Maja Hadžić Mulić, stručni saradnik savjetodavac u Službi za zapošljavanje TK.

Otkako su kao mjeru zapošljavanja u Službi uveli Klub za traženje posla, više od tri stotine osoba sa evidencije nezaposlenih prošlo je edukaciju samo u Tuzli. Oko 80 njih zaposlilo se tokom proteklih godinu i po. Rad Kluba kao aktivne mjere zapošljavanja dio je reforme koju kantonalna služba provodi u svim općinskim biroima za zapošljavanje.

– Nastavljamo reformu koja će biti završena u 2019. godini. To podrazumijeva rekonstrukciju i adaptaciju fizičkih prostora općinskih biroa za zapošljavanje i odvajanje administrativnih usluga i savjetodavnih i akcenat će biti stavljen na savjetodavnu. Otvaranje klubova će biti u svim malo većim općinama gdje ima više ljudi na evidenciji, a gdje su manje općine onda se s njima radi individualno, kaže Amela Makul, stručna saradnica za informisanje u Službi za zapošljavanje TK.

Reforma koja će biti okončana tokom ove godine podrazumijeva otvaranje još dva rekonstrisana biroa u općinama Gračanica i Srebrenik. Ranije su otvorene rekonstruisane prostorije službi u Lukavcu, Banovićima, Tuzli, Gradačcu, Kalesiji i Kladanju.

Pročitajte...