Općinsko vijeće Gračanica donijelo odluku o korištenju javnih površina

Danas je održana redovna sjednica Općinskog vijeća Gračanica. Na sjednici su usvojene dvije odluke kojima se definiše korištenje javnih površina, te razmatran Program rada načelnika općine za ovu godinu i Izvještaj o radu Općinskog vijeća za prošlu godinu.

Pročitajte...