Hadžiomerović: Neprihvatljivo poigravanje osjećajima porodica žrtava genocida

Šef Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a Mujo Hadžiomerović upozorio je danas da je potpuno neprihvatljivo da se neko poigrava osjećajima porodica žrtava i svih Bošnjaka kada je u pitanju genocid u Srebrenici.

Hadžiomerović smatra da ne stoji objašnjenje Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a, koje je odbacilo kao neprihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa zaključcima o izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine.

Upozorava da se ne radi o neobavezujućim zaključcima, kako je to u svom obrazloženju naveo Ustavni sud RS.

-To su zaključci koje je izglasala Narodna skupština RS, i koji po svojoj prirodi i sadržaju kao akt zakonodavnog organa imaju ozbiljne implikacije na bošnjački narod, jer se direktno negira njegovo historijsko postojanje i identitet, ali i genocid čije su razmjere navedene u Izvještaju – naglasio je Hadžiomerović.

Podsjeća da Vlada RS nije ni čekala na mišljenje Kluba Bošnjaka, kada je na sjednici 18. augusta van snage stavila Izvještaj Komisije o Srebrenici.

Najavio je da će Bošnjaci u daljem postupku koristiti sva raspoloživa pravna sredstva i ići prema Ustavnom sudu BiH kako bi osporio sporne zaključke, kojima se stavlja van snage Izvještaj Komisije za Srebrenicu iz 2004. godine i traži formiranje nove nezavisne komisije koja će ispitati ratna dešavanja na srebreničkom području.

(RTVTK/FENA) L.A.