“HO Horizonti” predstavilo „Analizu zastupljenosti agende – žene, mir i sigurnost na TK sa preporukama za unapređenje“

Početkom sedmice u prostorijama NUB „Derviš Sušić“ Tuzla predstavljeni su rezultati projekta „Analize zastupljenosti agende žene mir i sigurnost na Tuzlanskom kantonu sa preporukama za unapređenje“. Iako je BiH potpisnica brojnih međunarodnih konvencija, sporazuma, koji nameću princip nediskriminiranosti u javnom i političkom životu, te ima razvijen pravni okvir koji garantuje jednaka prava i slobode, žene u našoj zemlji i dalje predstavljaju glavnu marginalizovanu grupu? Šta su zapravo pokazala ova istraživanja, šta je cilj projekta, te koje su grupe žena posebno marginalizovane pitali smo naše gošće Miru Vilušić konsultantica Udruženja “HO Horizonti” i Merimu Skokić, asistenticu na projektu.

Pročitajte...