Postajemo li ”država bez stanovnika” ?!

Bosna i Hercegovina je država sa negativnim prirodnim priraštajem. Ista situcija je i u najmnogoljudnijem, Tuzlanskom kantonu u kojem je tokom 2018. godine rođeno 3605, a umrlo 4089 osoba. Iako Tuzlanski kanton ne prati bh-a prosjek povećanja razvoda, stoji još poraznija činjenica, a ona je da sve manje osoba stupa u bračne odnose.
U našoj je zemlji tokom prošle godine rođeno 28 hiljada 555-ero djece, dok je umrlo 36 hiljada i 305 osoba. Ova negativna bilansa koja ukazuje na negativan prirodni priraštaj nije jedini demografski problem. Statističari su zabilježili da se u prošloj, a u odnosu na godinu ranije, za 2,07 % rodilo manje djece. Ipak je smanjena stopa pada broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu i ona iznosi 0,09%. I u najmnogoljudnijem, Tuzlanskom kantonu više ljudi umire nego što se rodi djece. Osim prirodnog priraštaja, zabrinjavajući je i podatak povećanog broja razvoda. U Bosni i Hercegovini su u toku prošle godine sklopljena 19 hiljada i 63 braka. U odnosu na 2017. godinu to je nešto više sklopljenih brakova, s procentom od 0,08%. Istovremeno je razvedeno 2 hiljade 385 brakova, a što je uvećanje od 21,62 %. Analitičari dodaju kako ovako lošim demografskim bilansama treba dodati i veliki broj osoba koje su posljednjih godina napustile državu. S druge strane je i činjenica da nema strategije, planova i populacijske politike, pa opasno prijeti da Bosna i Hercegovina ostane poluprazna.

Pročitajte...