Konferencija Connected povezala studente i pravne stručnjake

Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli organizator je konferencije za studente i stručnjake iz prakse koja je održana u Tuzli. Konferencija simboličnog naziva “Connected” okupila je studente druge, treće i četvrte godine, te predstavnike Suda, Tužilaštva i privrede, kako bi diskutovali o izazovima pravničke profesije.

novinar Azra Mešić

Studentica druge godine tuzlanskog Pravnog fakulteta Adisa Atiković koja mašta da se nakon sticanja diplome specijalizira za sudiju u bračnim sporovima učestvovala je, s kolegama u konferenciji Connected. Ona kaže da ovakvi događaji motiviraju studente da se više trude i usmjere svoja interesovanja.

– Tu su zapravo stručnjaci iz prakse koji su do jučer bili studenti, a danas su već sa druge strane i vode brigu o našem društvu i državi. Mislim da je to bitna karakteristika i da budi određenu odgovornost kod nas studenata da znamo kako ćemo mi danas-sutra da radimo taj posao, kaže Adisa.

Neće svi današnji studenti prava biti sudije i advokati. Neki će raditi u privredi. I o tome su imali priliku razgovarati sa praktičarima pravne struke. Upozorili su ih na izazove tržišta rada koje mogu okrenuti u svoju korist.

– Šta je to važno. Na šta da obraćaju pažnju. Da će biti i uspona i padova. Kako se s njima nositi, da i oni sutra ostvare te neke životne ciljeve i da budu zaposleni na radnim mjestima o kojima maštaju, da rade zanikmanja o kojima maštaju, kaže učesnica Konferencije Alma Mujčinović, sudija Općinskog suda u Tuzli.

Ovo je druga Konferencija s istom tematikom koju organizuje Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 Tako da je ovo današnje iskustvo nama veoma značajno. Povezujemo stručnjake iz prakse. Povezujemo studente. Odnosno na taj način umanjujemo jaz koji postoji između formalnog obrazovanja i onog obrazovanja koje kasnije slijedi, a to je neko formalno obrazovanje, pojasnila je ovom prilikom za RTVTK prof. dr. Anita Petrović, prodekanesa Pravnog fakulteta Univerizteta u Tuzli.

Tim Pravnog fakulteta na organiziciji ove konferencije sarađivao sa sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Banaluci, a žele je s različitim učesnicima priređivati svake godine.

Pročitajte...