Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u 2020. obavili oko 15 hiljada inspekcijskih nadzora

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove tokom 2020. obavili su oko 15 hiljada inspekcijskih nadzora, koji su se mahom odnosili na praćenje sprovođenja mjera Kriznih štabova. Rezimirajući rad ove institucije, direktor Amel Mehanović je za RTV TK istaknuo da je bilo manje kontrola koje su se odnosile na planski program s obzirom da je situacija na terenu diktirala inspekcijske nadzore koji je donijela pandemija koronavirusa.

Novinarka: Emina Ibrić

U 2020. godini zabilježen rekord u kontroli namirnica animalnog porijeka. Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcije poslove TK u oktobru analizirali 7 miliona litara mlijeka za strana tržišta. 2020. donijela je brojne izazove inspektorima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, te je rad ove institucije bio podređen pandemiji koronavirusa. Odmah je izvršena reorganizacija rada katonalnih inspekcija, kako bi odgovorili izazovima i zadacima koji su stavljeni pred ovu Upravu. To se odnosi na poštivanje mjera Kriznih štabova.

– Najveći broj takvih naredbi i preporuka se odnosio na kontrolu koju je trebala izvršiti naša inspekcija, odnosno naš inspekcijski organ. S tim u vezi da bismo mi odgovorili svim tim izazovima izvršili smo jednu vrstu reorganizacije, ovlastili smo inspektore da bi te mjere kontrolisali, kazao nam je Amel Mehanović, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK.

Svi subjekti nadzora su stavljeni pod kontrolu, ističe Mehanović. Vlasnici ugostiteljskih i drugih objekata kojima je bio zabranjen rad uglavnom su poštovali mjere, svjesni da bi zbog nepoštivanja mogli dobiti novčanu kaznu, koja se kreće od 2 do 10 hiljada KM.

– bilo je naravno kršenja. Mi smo poduzimali mjere i reagovali smo odmah tamo gdje smo došli do saznanja da je došlo do kršenja naredbi. Također, moram reći da je Vlada FBiH donijela i odluku o mjeri neposredne kontrole cijena. Na području TK nije došlo do značajnijeg povećanja cijena nafte i naftnih derivata, kao i osnovnih životnih namirnica i higijensko-epidemiloških sredstava, dodaje Mehanović.

Uporedo je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obavljala i redovne aktivnosti. Kontrola rada na crno, suzbijanje elemenata sive ekonomije, zaštita života građana, državne imovine i privatne svojine građana, neke su od tih aktivnosti. Zanimljivo je da je došlo do povećanja izvoza namirnica animalnog porijekla sa područja TK.

– Prije svega mislimo na izvoz mlijeka. Svojevrstan rekord kontrole koju smo mi vršili izvoza mlijeka se desio još u aprilu kada smo iskontrolisali 4,6 miliona litara mlijeka izvezenog u druge države sa područja našeg kantona, da bi u mjesecu oktobru naša veterinarska inspekcija izvršila kontrolu 7 miliona litara mlijeka, istakao je direktor Mehanović.

Mehanović naglašava da su inspektori tokom 2020. nastojali što manje kažnjavati, svjesni krize kroz koju poslodavci prolaze. Te su tako prvo izricali rješenja za otklanjanje nedostataka, no tamo gdje su u ponovljenom nadzoru ustanovili da prevenitvne mjere nisu djelovale izdavani su prekršajni nalozi.

(RTVTK)

Pročitajte...