Pandemija usporila realizaciju planova: Poboljšanje radno-pravnog statusa ljekara bilo u fokusu rada Ljekarske komore TK

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona za 2020. godinu imala je jako puno ideja i planova, kao što su poboljšanje radno-pravnog statusa ljekara, učešće Ljekarske komore u izradi normativa zdravstvenih akata, bolje saradnje sa resornim ministarstvom i zdravstvenim institucijama. No, pandemije koronavirusa usporila je njihovu realizaciju. Iz Komore ipak ističu da su zadoovljni ostavrenim rezultatima u godini koja je iza nas.

Novinarka: Devleta Brkić

U Ljekarskoj komori Tuzlanskog kantona ističu da je 2020. godina dobro krenula. Uspostavljena je dobra saradnja sa kantonalnim, ali i sa federalnim ministarstvom zdravstva, no izbijanjem pandemije koronavirusa sve aktivnosti Komore prilagođene su stanju pandemije.

– No, bez obzira na to mi smo se prilagodili tim uslovima rada i poboljšali smo malo finansijski status, napravili bolje ugovorne odnose sa farmaceutskim kućama i bolju saradnju sa federalnim ministarstvom. Jedna od tih aktivnosti je sigurno što je oboljelim zdravstvenim radnicima od covid infekcije priznato kao profesionalna bolest. To je de facto aktivnost krenula od Ljekarske komore FBiH, koju smatramo to svojom zaslugom, kazao nam je predsjednik Ljekarske komore TK Harun Brkić.

Aktivnost Ljkeraske komore TK, pored redovnog obavljanja posla, jeste da se poboljša rad stručnih službi, ističe naš sagovornik.

– Sarađujemo sa fakultetom, uspostavljen je kontakt sa Ministarstvom obrazovanja. Pokušavamo popraviti i radno-pravni status nastavnog kadra u nastavnim jedinicama na području TK. U toku su i tu pregovori, gdje će Ministarstvo uvažiti naše prijedloge itd. Ostalo je neispunjeno da smo trebali ostavriti nešto veću saradnju sa strukovnim ljekarskim udruženjima na nivou BiH, što je opet opterećeno zbog same covid infekcije, dodao je Brkić.

Uprkos činjenici da im je pandemija koronavirusa poremetila planove za 2020. godinu, iz Ljekarske komore TK ističu da su uspjeli sačuvati finansijsku stabilnost, obaviti sve zakonske dužnosti kada je riječ o vođenju registra i izdavanju licenci, te praćenju kvaliteta rada odnosno ljekarskog kadra na području Tuzlanskog kantona.

(RTVTK)

Pročitajte...