Izgradnja vodovodne mreže na području općine Gradačac

Predstavnički dom Federalnog parlamenta je na vanrednoj sjednici prihvatio kreditno zaduženje sa Evropskom bankom za razvoj u iznosu od 48 miliona eura. Sredstva će biti utrošena u proširenje vodovodne mreže za četiri projekta. Usvajanjem ove Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za razvoj, 23 miliona dodjeljena su Općini Gradačac za realizaciju projekata “Vodosnabdijevanja južnog dijela općine  Gradačac”.

Više u video prilogu…

Snimatelj: Rijad Kovačević

Novinarka: Maida Burgić

Montaža: Amel Subašić

Sagovornik: Edis Dervišagić, načelnik općine Gradačac

Pročitajte...