Iznajmljivanje nekretnina “na crno” već odavno unosan posao koji donosi dobru zaradu stanodavcima

Iznajmljivanje nekretnina već odavno je unosan posao koji donosi dobru i stabilnu zaradu. Sve veći broj građana se odlučuje za davanje u najam stanova na kratak rok, popularno nazvano iznajmljivanje “stan na dan”. Ovaj oblik iznajmljivanja posebno je zastupljen u većim gradovima i to prvenstveno tokom ljetne sezone. Međutim, većina takvih stanova iznajmljuje se “na crno”.

Pročitajte...