Izrečena drugostepena presuda u predmetu Sadik Ahmetović

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas drugostepenu presudu u predmetu Sadik Ahmetović kojom je optuženi Sadik Ahmetović oglašen krivim što je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

Sud ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci.

Optuženi Sadik Ahmetović kriv je što je u svojstvu službene osobe u institucijama BiH, kao ministar Ministarstva sigurnosti BiH, koji je imenovan na tu funkciju 24. novembra 2009. godine, svjesno iskorištavajući svoje ovlasti, suprotno članu Zakona o upravi, kako bi pribavio imovinsku korist Adnanu Bektiću, s njim potpisao četiri ugovora o djelu kako bi stvorio privid da Adnan Bektić putem ugovora obavlja poslove i zadatke iz ugovora, međutim Adnan Bektić nikada nije obavio, odnosno izvršio naručene poslove iz potpisanih ugovora, nego je nastavio voziti ministra, iako u periodu od 1. januara 2012. do 7. novembra 2012. godine nije bio zaposlen kao vozač u Ministarstvu sigurnosti BiH.

Na taj način optuženi Sadik Ahmetović je omogućio da Adnan Bektić prima naknadu za naručene usluge po ugovorima o djelu iako je znao da on ne pruža naručene usluge čime mu je pribavio imovinsku korist u iznosu od 4.014 KM.

Na osnovu članova KZ BiH od Adnana Bektića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 4.014 KM. Navedeni iznos Adnan Bektić dužan je uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana, od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, saopćeno je iz Suda BiH.

Pročitajte...