Javni poziv za finansiranje programa zapošljavanje bio otvoren nekoliko minuta

Drugi javni poziv za finansiranje programa zapošljavanja otvoren je jutros prije osam, a zatvoren za pet do deset minuta. Sama aplikacija je koncipirana na način da poslodavci, koji su prošli, imaju odmah podatak da su uspjeli jer dobiju prijavu koju je potrebno odštampati, i u roku od 30 dana, uz ostalu dokumentaciju, predati u nadležni općinski biro za zapošljavanje.

Pogledajte VIDEO, govori:

Miralem Softić, JU Služba za zapošljavanje TK

 

 

Pročitajte...