Kalesija : Održan sastanak o regulaciji korita rijeke Spreče

Regulacija korita rijeke Spreče od izvorišta do ušća, bila je tema sastanka načelnika nekoliko općina TK kroz koje Spreča protiče, održanog danas u Kalesiji. Dogovoren je zajednički nastup prema nadležnim institucijama kako bi se ovaj dugogodišnji problem konačno riješio.

Više u video prilogu.

Pročitajte...