Kantonalna privredna komora Tuzla i Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, potpisali Sporazum o saradnji

Kantonalna privredna komora Tuzla i Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, danas su potpisali Sporazum o saradnji. Cilj je uspostavljanje zajedničkih aktivnosti u oblasti istraživanja, kontinuiranih edukacija u privredi, zajedničkih apliciranja na projekte, obavljanje stručne prakse studenata završne godine u privrednim subjektima. Komora u budućnosti ima za cilj ostvariti saradnju i  sa drugim fakultetima na području Tuzlanskog kantona. Opširnije u video prilogu