Kapitalna ulaganja u škole u TK

U školama na području TK u toku je realizacija projekata kojima će znatno biti unaprijeđeni uslovi izvođenja nastave. Tu je i Interreg projekat koji obezbjeđuje energetsku efikasnost u šest škola. Uspješno se, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo TK, nastavlja i projekat zdravstvene ispravnosti vode za piće u školama koje nisu priključene na lokalne vodovode.

Pročitajte...