Klinika za radiologiju UKC-a Tuzla dobila najnoviji digitalni rendgen

Vlada Tuzlanskog kantona u saradnji sa UNDP-om obezbijedila je Klinici za radiologiju digitalni rendgen koji će služiti za dijagnostiku standardne radiologije. Donacija je vrijedna 112 hiljada KM, a ovo je ujedno prvi digitalni rendgen na Klinici koji će dodatno ubrzati proces snimanja pacijenata.

„Meni je lično drago zato što smo od UNDP-a  ponovo dobili jednu vrijednu donaciju, odnosno Vlada TK je ta  koja je finansirala nabavku opreme. Ovdje se radi o jednom digitalnom radiološkom aparatu koji će dodatno unaprijediti  rad svim našim radiolozima, a samim tim i olakšati pristup  našim pacijentima  sa područja Tuzlanskog kantona za sve one pretrage koje su se u ovom periodu dosad eventualno čekale na par dana“, istakao je Alen Kamerić v.d. direktor UKC Tuzla.

Novi rendgen služit će za snimanje pluća, zglobova, lokomotornog sistema i abdomena  pacijenata.  Ljekari će raditi efikasnije. Lakše će uspostaviti dijagnozu kod pacijenata zbog pouzdanosti aparata, dok će pacijenti u znatno kraćem roku saznati rezultate pretraga i snimanja.

„Uglavnom ovaj aparat je najmoderniji. Imat ćemo lakšu i bolju dijagnostiku. Nema više nosanja kaseta, nema artefakata na snimcima gdje se mi dvoumimo da li je artefakt ili strano tijelo. Uglavnom ovom donacijom mi rješavamo veliki problem. Ova donacija nam omogućava da radimo brže i efikasnije, da budu pacijenti zadovoljni i da ne čekaju dugo s jedne strane, a sa druge strane ljekari će imati potpuno čistu digitalnu  sliku na svom računaru gdje će bez ikakve sumnje moći postaviti pravu dijagnozu“, rekao je Samir Cipurković v.d. načelnik Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla.

Zahvaljujući Vladi Tuzlanskog kanona i UNDP-u Klinika za radiologiju UKC-a Tuzla uskoro će dobiti i nova dva ultrazvučna aparata koji će  maksimalno ubrzati proces dijaganostike.

Pročitajte...