Konkurs za upis na fakultete u subotu, a prijemni 3. jula

Konkurs za upis na fakultete Univerziteta u Tuzli bit će objavljen u dnevnim novinama i na zvaničnim web stranicama Univerziteta u subotu. Prijemni ispiti zakazani su za 3. juli i na svim fakultetima u isto vrijeme. Univerzitet u Tuzli ove godine ima 2.130 mjesta za upis novih studenata na prvi ciklus odnosno integrirani prvi i drugi ciklus studija. Uz nove studijske programe psihologije, pedagogije, zatim politologije, turizmologije i menadžmenta u turizmu, plan upisa jednak je prošlogodišnjem.

novinar Azra Mešić

Konkurs za upis na svih 12 fakulteta i Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli bit će objavljen 16. juna.

– Konkursom će biti definisano sve ono što studenti treba da predaju od dokumentacije. Prijemni ispit je ove godine ponovo eliminatoran, što znači da ga moraju položiti da bi upisali fakultet koji žele, kaže za RTVTK, dr. sc. Nihada Delibegović – Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta nakon današnje sjednice Senata Univerziteta.

Konkursom će biti definisani i predmeti iz kojih će se vrednovati ocjene i znanje na prijemnim ispitima. Za upis na Medicinski fakultet na primjer, kandidati se pripremaju učeći iz knjige test pitanja. Osim prosjeka ocjena, bodovat će im se i relevantni predmeti. Na prijemnom ispitu mogu osvojiti maksimalno 40 bodova, ali 20 je minimum da budu primljeni.

– Pri tome se boduju predmeti: fizika, hemija i biologija za sve četiri godine škole, pojašnjava za dnevnik, dr. sc. Selmira Brkić, dekanica Medicinskog fakulteta UNTZ. Dodaje i da će poslije prijemnog, svi kandidati moći dobiti ovjerenu kopiju testa koji su uradili kako bi ga naknadno mogli analizirati.

Na Medicisnki fakultet gdje je tradicionalno interes za upis iskazan brojem trostruko veći od kapaciteta za prijem, ove godine će upisati 120 studenata na Studij opće medicine i ukupno 195 studenata na Odsjek zdravstvenih studija. Na Univerzitetu u Tuzli u narednoj akaemskoj godini očekuju ukupno 1.110 studenata koji će se školovati na račun budžeta TK i 970 onih koji će sami finansirati svoje studije. Kapacitetom je predviđen upis i 50 kandidata koji će studirati vanredno.

– Plan upisa ne odstupa od prošlogodišnjeg, iako je došlo do malog smanjenja broja studenata koji se sami finnansiraju, kaže Armela Topuzović, sekretar Ministarstva za obrazovanje i nauku TK.

Za one koji ne polože prijemni u prvom roku na fakultetima Univerziteta u Tuzli, za 4. dan septembra je zakazan drugi prijemni rok.

Pročitajte...