Turistička zajednica TK dodijelila bespovratna sredstva u cilju razvoja turizma

Turistička zajednica TK dodijelila je bespovratna sredstva kandidatima koji su se sa projektima vezanim za razvoj turizma, prijavili na javni poziv i ispunili kriterije. Ukupno 70 000 maraka, koliko je bilo na raspolaganju, raspoređeno je na 54 odabrana korisnika. Potpisani su ugovori i rečeno im je da novac na računima mogu očekivati naredne sedmice. Na Javni poziv Turističke zajednice TK za dodjelu grantova prijavila su se 72 kandidata, a od toga 54 su zadovoljila kriterije. Komisija je pojedinačne iznose rasporedila prema vrsti i značaju prijavljenih projekata. Udruženje Mreža žena „Veliko srce“ iz Gradačca je dobilo 1000 KM za projekat promocije organske poljoprivredne proizvodnje i degustacije na Sajmu šljive u Gradačcu.Planinarsko društvo „Majevica“ Srebrenik je dobilo 2 500 KM za dopunu sportsko-rekreativnih terena i za uređenje planinarskog doma “Lipici“.
Planinarsko društvo „Konjuh“ Tuzla je dobilo 500 KM za susret mladih planinara iz balkanskih država. Krajem avgusta će doći na Javorje. Udruženje “Eko-zeleni” iz Gradačca dobilo je 1000 KM za uređenje turističke staze na jezeru Vidara. Svi ovi pojedinačni projekti utiču na razvoj turizma uopšte i obogaćuju turističku ponudu TK, a nadležni nastoje dati finansijsku, kao i savjetodavnu podršku jer kako kažu, uloženo će se višestruko isplatiti.
„Treba napomenuti da je sve to u svrhu razvoja turizma u TK, gdje smo očevici da imamo trend rasta razvoja turizma. Turizam predstavlja sve značajniju privrednu granu“, rekao je Mirsad Gluhić, predsjednik Turističkog vijeća Turističke zajednice TK i ministar za trgovinu, turizam i saobraćaj TK. „Javni poziv smo rasporedili u tri lota. Najviše projekata je bilo vezano za izgradnju turističkih kapaciteta kod ugostitelja, sportske, turističke i kulturne manifestacije. Također smo podržali ekološke aktivnosti na području TK“, dodao je Miralem Mešković, voditelj Ureda Turističke zajednice TK. Turistička zajednica TK je podržala i medijsku promociju turizma. „RTVTK je dobila dovoljno sredstava za realizaciju projekta „Volim ovo mjesto”. Riječ je o 13 emisija. Obići ćemo 13 općina, odnosno gradova. Neću puno otkrivati detalje o sadržaju, ali ćemo obraditi teme koje se tiču turizma“, rekla je Nizama Softić, izvršna direktorica programa RTV TK. Nezavisna televizija “JATA” Srebrenik, od Turističke zajednice je dobila je 2 500 KM za izradu video prezentacije starih gradova sa prostora TK. Odbijene su jedino prijave sa nepotpunom dokumentacijom. Iz Turističke zajednice TK pozivaju kandidate da se ponovo prijave za dodjelu bespovratnih sredstava. Planirano je da konkurs bude objavljen krajem avgusta ili početkom septembra.

Pročitajte...