Konsultacije o projektu BioSvi i upravljanju zaštićenim pejzažom Konjuh

U  ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja  danas će biti održan sastanka  sa  evaluatorom  projekta BioSvi, Marcaom Baroneom  i direktoricom  projekta Jasminom  Ovčinom, predstavnicom  CISP-a za BiH. Riječ je o projektu „Biodiverzitet za lokalni razvoj – inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom Konjuh“ u okviru kojeg je urađena studija biodiverziteta i jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva te institucijama kojih se tiče upravljanje zaštićenim pejzažom Konjuh. Sastanak  će biti prilika da se dobiju  povratne informacije kako poboljšati realizaciju projekta BioSvi jer će u narodnom periodu više pažnje biti posvećeno razvoju turističkih servisa na području Zaštićenog pejzaža Konjuh i Tuzlanskog kantona, naglašavaju iz resornog ministarstva.