Sedmi simpozij Plućne bolesti biće održan danas u Tuzli

Sedmi simpozij Plućne bolesti biće održan danas u Tuzli.

Cilj je predstaviti problematiku dijagnostike i liječenja bolesti pluća, danas važnog i velikog zdravstvenog, socijalnog i ekonomskog problema, te upoznati sudionike sa smjernicama savremenog načina liječenja. Namjenjen ljekarima porodične medicine, specijalistima i specijalizantima pulmologije. Organizatori Sedmog simpozija Plućne bolesti su Klinika za plućne bolesti JZU UKC Tuzla, Udruženje za respiratornu medicinu, Ljekarska komora i Komora zdravstvenih tehničara TK.