Koordinacija saveza boračkih udruženja TK pozdravila odluku Suda BiH da se Šemsudin Muminović i njegovi saborci brane sa slobode

S obzirom na to da je Sud BiH odbio zahtjev Tužilaštva da se Šemsudinu Muminoviću, Džemi Galjiću, Rasimu Omeroviću, Ćamilu Ahmetoviću, Ismetu Memiću,  Asimu Aliću i Fadilu Mujiću odredi mjera pritvore, Koordinacija boračkih saveza Tuzlanskog kantona naglašava da je riječ o odluci zasnovamnoj na činjenicama. Pri tome napominju da branioci Bosne i Hercegovine poštuju institucije države, naročito pravosudne, te da će se uvijek odazvati na sudske pozive.


Nakon ročišta na kojem je odbijen zahtjev za određivanje mjere pritvora ratni komandant 206. viteške brigade Armije BiH, Šemsudin Muminović, sa svojim saborcima Džemom Galjićem, Rasimom Omerovićem, Ćamilom Ahmetovićem, Ismetom Memićem, Asimom Alićem i Fadilom Mujićem, pušten je da se brani sa slobode. Pozdravljajući ovaku odluku Suda BiH u Koordinaciji boračkih saveza ponovili su protivljenje da se hapse branitelji koji su se prethodnih godina uredno odazivali na sve pozive nadležnih pravosudnih institucija.

-„Država postoji, ona funkcioniše. Međutim, određeni načini djelovanja, odnosno, igre kojima svjedočimo nepojmljivi su onima koji su branili ovu državu, jer su oni dostupni svima koji provode zakon,“ kazao je Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK.

-„Krot institucije ćemo dokazati da je Armija R BiH vodila odbrambeno-oslobodilački rat. Ni u jednom momentu nije imala za cilj protjerivanje drugih vjeroispovijesti sa prostora BiH,“ naglasio je Muzijet Kahrimanović, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK.

U Koordinaciji boračkih saveza naglašavaju da su svoje viteštvo borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, u najtežim trenucima rata, kada su žrtve masakara bile njihove porodice, pokazali humanim odnosom prema zarobljenim neprijateljskim vojnicima, a civili nikada nisu bili ratni cilj.

 

 

Pročitajte...