KŠ FBiH: Mogućnost proglašenja stanja prirodne nesreće

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu. Bez negativnog testa na koronavirus omogućava se ulazak u BiH maloljetnim strancima čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i strancu koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine. A, u povodu aktuelne epidemiološke slike, danas je zasijedao Krizni štab Federalnog ministasrstva. Razmatrana mogućnost proglašenja stanja prirodne nesreće.

U Federaciji BiH trenutno je 3.717 potvrđenih slučajeva korovirusa, što potvrđuje nepovoljnu epidemiološku situacoju u našoj zemlji. Kao tešku, čak i vrlo ozbiljnu situaciju, članovi Federalnog kriznog štaba, ocjenjuju u  Zapadnohercegovačkom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Zbog toga će  Federalni Krizni štab zatražiti proglašenje stanja prirodne nesreće. Čerkez dodaje da ne očekuje nikakvo donošenje novih mjera koje već postoje. Kada je u pitanju školstvo, Čerkez je rekao da  za detaljniju analizu treba sačekati kraj mjeseca. Prema njegovim riječima  testova imamo dovoljno, posebno ako znamo za donaciju Svjetske zdravstvene organizacije od 38.000 testova. Osim međunarodnih donacija, nabavka se vrši i na lokalnom nivou.Na ozbiljnost epidemiološke situacije upozorili su i stručnjaci iz Federalnog Zavoda za javno zdravstvo. S obzirom na neizvijesot epidemiloškog kretanja koronavirusa, trebamo se ponašati odgovorno, i prema sebi i drigima. To nije teško. Treba poštovati samo četiri mjere – distanca, maska, lična higijena i nemojte biti sami doktori već ako imate respiratorne simptome ostanite kući i nazovite ljekare, nemojte ići na posao, poručeno je sa konferencije Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Pročitajte...