Lokalitet “Lukavačka rijeka” najvjerovatnije novo taložište tzv. “bijelog mora”

Takozvano „Bijelo more“ u Lukavcu taložište je nus proizvoda lukavačke „Fabrike sode“. Zbog ekoloških incidenata do kojih je, na sadašnjem odlagalištu dolazilo, trebalo je iznaći bolje rješenje. Predložena lokacija je „Lukavačka rijeka“ a za sve su potrebne brojne dozvole čije izdavanje može potrajati baš kao i procedura tendera za najboljeg ponudjača pa će se još pričekati na rješenje ovog problema…

Pročitajte...