Lokalni akcioni plan za rješavanje problema Roma aktivan od naredne godine?

 U Tuzli je danas održan Drugi sastanak radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja Roma u Tuzli. U izradi akcionog plana učestvuju predstavnici nadležnih institucija i organizacijam kao i pojedinci pripadnici romske nacionalne manjine, aktivisti u nevladinim organizacijama, u oblastima kojim se tretiraju pitanja romske nacionalne manjine.
Više u video prilogu.
Sagovornici:
Nedžad Jusić, aktivista udruženja „Eurorom“
Samir Arnaut, Služba za ljudska prava u kancelariji OSCE-a u Tuzli

Pročitajte...