Međunarodni aerodrom Tuzla suočio se sa gubicima zbog pandemije koronavirusa

Međunarodni aerodrom Tuzla suočio se sa finansijskim gubicima zbog pandemije koronavirusa.  Iako je broj letova reduciran, popunjenost kapaciteta putnika koji putuju sa aerodroma još uvijek nije loša, kažu u MAT-u. Kako bi prevazišli trenutnu situaciju uzorokovanu koronavirusom, iz rukovodstva aerodroma umanjili su plate svim zaposlenim za 20 posto, a rast prihoda očekuju za novogodiišnje praznike kada  se nadaju povečanju broja putnika.

Autor: Dino Dropić

Zbog pandemije koronavirusa dosadašnji prihodi Međunarodnog aerodroma Tuzla u 2020. godini manji su u odnosu na isti period  prethodne godine.  Red i broj letenja prema zemljama Evropske unije sedmično se mijenja.  Početkom godine, nakon popuštanja restriktivnih mjera Aerodrom je imao povećan broj letova i putnika, međutim zbog pogoršane epidemiološke situacije u Tuzlanskom kantonu, ali i zabrane kretanja i ulaska u određene države , broj letova je smanjen.

 “Mogu reći da popunjenost po letu u odlasku još  uvijek nije tako loša, međutim smanjuje se broj destiancija, a na određenim destinacijama reducira se broj letova na sedmičnom nivou. Ja mogu reći da su januar i februar 2020. godine bili izuzetno dobri i ti mjeseci su bili bolji u odnosu na isto vrijeme u 2019. godini koja je bila baš u ekspanziji kada je prijevoz putnika. Naravno mart je dobro počeo, ali od 17. marta došlo je do zatvaranja aerodroma. Nakon toga od 2. juna bio je otvoren. Sve do danas negdje je to oko 40 i 50 posto u odnosu na prethodne mjesece u prethodnoj 2019. godini. To znači da je obično u 2019. mjesečno bilo između 60 i 70 hiljada putnika”, rekao je Esed Mujačić direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Kroz tuzlanski Aerodrom u junu je  prošlo nešto više od 19 hiljada putnika. U julu i avgustu  je proj putnika povećan na 30 hiljada.  Broj putnika i obim prijevoza iz mjeseca u mjesec varira. Od toga zavise i prihodi, ali iz Međunarodnog aerodroma Tuzla ističu kako imaju plan za rješavanje trenutne situacije uzrokovane oboljenjem COVID-19.

“Radi se na tome da se naprave neke određene unutarnje uštede, a da se na neki način bar djelimično poveća prihod. To je u ovom momentu gledajući period ispred, možda djelimično moguće oko ovih novogodišnjih praznika. Očekujemo da će biti možda povećan broj letova samo privremeno i da će potpora putnika biti bolja. Očekujemo da se do tog vremena ukinu djelimično mjere za zemlje u kojima je zabranjeno kretanje. Nekakvu stabilizaciju očekujemo ukoliko bi ušli bez korone u proljeće 2021. kada se objavi ljetni red letenja”, istakao je Mujačić.

Svi putnici prije putovanja dužni su platiti i taksu za sigurnost zdravlja putnika. Na taj način putnici mogu biti sigurni da se avioni svakodnevno dezinfikuju, ali i prostor Aerodroma.  Do 27. septembra aktuelni su letovi za Berlin, Stockholm, Memmingem,  Dortmund, Malmö i Göteborg, nakon čega slijedi novi red letenja.  Prilikom putovanja putnici su dužni pridržavati se svih epidemioloških mjera kako bi sigurno i bez bojazni od zaraze koronavirusom mogli putovati na željene destinacije.

Pročitajte...