Mehanizam objavljuje Uputstva za korisnike baze podataka sudskih spisa MKSJ-a

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) je objavio Uputstva za korisnike baze podataka sudskih spisa MKSJ-a (ICR) na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, saopćeno je.

ICR pruža online pristup javnim sudskim spisima MKSJ-a i haškog ogranka Mehanizma. Ti javni sudski spisi obuhvataju pravne dokumente u vezi s određenim predmetom koji su zavedeni na sudu, kao što su optužnice, odluke i presude, dokaze prihvaćene u sudnici, kao i transkripte, audio snimke i video snimke suđenja.

U Uputstvima su navedene instrukcije i sugestije za pristup bazi podataka, izbor jezika baze podataka, pregled najnovijih sudskih spisa, pretraga spisa i pregled rezultata pretrage.

MRMKS je osnovan Rezolucijom 1966 (2010) Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da bi okončao preostale poslove Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju nakon okončanja njihovih mandata.

MRMKS ima dva ogranka – jedan u Aruši, Tanzanija i jedan u Hagu, Holandija.

Pročitajte...