Mijenjaju se Zakon o sportu i Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju TK

Na ovosedmičnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila dva nacrta. Riječ je o izmjenama i dopunama postojećih zakona o sportu, te predškolskom odgoju i obrazovanju. Oba ova nacrta zakona proslijeđena su Skupštini Tuzlanskog kantona na daljnju proceduru. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila i u dalju proceduru uputila dva nacrta zakona koje je predložilo Kantonalno ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Prvi je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu Tuzlanskog kantona. Zakon je terminološki usklađen i korigiran u skladu sa odredbama koje se odnose na zabranu diskriminacije, jednakopravnosti spolova i ravnopravne dosupnosti sporta svima. Predviđene su određene promjene vezane za Savjet za sport Tuzlanskog kantona koji će sa 7 biti uvećan na 9 članova. Razlog za to je bolja zastupljenost svih grana sporta, te rodna ravnopravnost, napominje predlagač. Zakon zahtjeva određena finansijska sredstva, ali ona neće biti dodatno opterećenje, jer su već osigurana na postojećoj poiziciji za tjelesnu kulturu i sprt u Budžetu Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je predložilo, a Vlada utvrdila i Nacrt izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona. Njime su usklađene odredbe koje se tiču obaveznog predškolskog odgoja i produženog boravka sa ostalim zakonskim odredbama napominje Armela Topuzović, sekretar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Oba ova nacrta zakona proslijeđena su Skupštini Tuzlanskog kantona na daljnju proceduru. Predlagač računa da će nakon njihovog usvajanja u formi nacrta uslijediti i kvalitetna javna rasprava, a kako bi postojeća zakonska rješenja bila još kvalitetnija.

Pročitajte...