Milion KM za uređenje korita Spreče i Tinje

U Brčkom je danas razgovarano o izradi Plana mjera zaštite od poplava  u slivu rijeke Save. Bilo je riječi i o mogućnostima rješavanja problema na rijeci Spreči, nizvodno od Lukavca, uglavnom na području općine Gračanica. Cilj je iznaći rješenja za regulaciju ove rijeke s ciljem preveniranja  plavljenja na tom području.
Opširnije u video prilogu.

sagovornik: Sejad Delić, direktor AVP Sava

Pročitajte...