Ministarstvo za trgovinu, turizam i saobraćaj osvrt

Turizam i trgovina  u TK ali i generalno u Bosni i Hercegovini trpi velike gubitke i to su privredne oblasti na kojim treba najviše raditi kako bi se oporavili. Ministarstvo za trgovinu, turizam i saobraćaj radili su promociju turističkih i privrednih resursa TK kroz razne akcije.

“jedna od tih akcija je kupujmo putujmo domaće koje smo realizovali putem RTVTK i bilborda i emisija i edukativnih radionica01:21Također dsmo imai dobru saradnju sa UNDP-om gdje sm organizovali dvije radionice na ove teme one su bile online.”

Vlada TK pokazala je da je najvažnije očuvati radna mjesta i likvidnost. Ministarstvo za turizam, trgovinu i saobraćaj TK raspisalo je dva javna poziva posredstvom turističke zajednice  TK koji su bili bazirani na poboljšanje infrastrukture i  turističke slike TK.

 

“imali smo dva javna poziva ovaj poslejdnji je vrijedan 2020 hiljade maraka što se tiče infrastrukture.Prvi javni poziv je bio vrijedan  80.000 maraka nismo utrošili sve zato što je bio jedan dio predviđen za manifestacije pa kažemo da smo ih odvojili, čekali smo da li će se moći realizovati u septembru, oktobru, novembru a nismo uspjeli tako da taj novac će  biti za idući javni poziv.plus

“ išli smo na neke sajamske aktivnosti koje su dozvoljavale do početka pandemije .januar i februar smo imali sajamske aktivnosti ali pandemija nas je zaustavila ali nas nije zaustavila da održimo sajam LIST koji ej bio u Lukavcu u ponosan sam što smo nastavili kontinuitet samog lista.”

Mnogo pažnje je posvećeno i razvitku sektora saobraćaja odnosno putne infrastrukture. Budžet  od 15-tak miliona, Kantonalne direkcije regionalnih cesta,   realizovan je u velikom procentu kazali su nam iz resornog ministarstva.

 ” Izvršili smo prekategorizaciju 5 lokalnih cesta u regionalne ceste.U planu smo da prekategorišemo i ejdnu regionalnu magistrallnu na Federalni nivo.” plus “Aktivni smo na izgradnji nove magistralne ceste Živinice-Šićka petlja odnosno Đurđevik-Šićka petlja.Mnogo je tu administartivnih problema ali mi slimda ćemo do kraja nove godine to završiti da na početku proljeća izađe se konačno na teren”

Započeta je i izrada projektne dokumentacije za izgradnju autoputa Tuzla-Brčko.

“ svojim aktivnostima smo išli prema autocestama i dobili smoobećanje da ćemo za 2021 god se odvojiti jer 6 miliona  maraka potrebnih za izgradnju za izradu  proejktne dokumenatcije  će biti dovoljno za poslije  da možemo ići prema glavnom projektu  is amoj realizaciji.To ej znači autoput  od Tuzle prem aBrčkom.”

I projekat gradnje treće trake prema Banj brdu nakon tri godine napokon će biti realizovan.

“To ej andležnost federalneog nivoa ali smose uključili i tu se pokazala sprega i ejdinstvo  Grada Tuzle , minsiatsrtva za okoliš , našeg ministarstva i federalnog ministarstva i federalne direcije cesta smo otklonili sve barijere koje su 2-3 godine posljednje nepravaziđene.Mi smo to sve odradili i očekujemo da ćemo io vaj projekat imati spreman  za proljeće.To ejprojekat vrijedan 2,5 milona dužina jejedan kilometar.”

Započet je projekat i nove magistralne ceste Đurđevik Šićka petlja koji je kasnio zbog administartivnih problema.U 2020 počelo je rješavanje problema Šićke petlje  i priključenja  kružne raskrsnice za Lipnicu.

“-također smo uzeli aktivno učešće i da pokušamo riješiti mada nije naša nadležnost ali jest na našem terenu da se konačno riješi dio Šićke petlje  prikljičenja i znate da imamo problem kružnoe raskrsnice za Lipnicu i tu smo se udružili i mi i grad i federacija jer tu se isprepliću sve 3 nadležnosti  da nađemo rješenje , da nađemoljude koji nam mogu završiti te posloove da konačno završimo  te projekte za koje imamo pare, za koej su gotovi projekti ali ne možemo zbog tih administartivnih problema da ih riješimo.”

Kantonalna direkcija robnih rezervi ove godine imala je 5 javnih nabavki.

“ što se tiče kantonalne direkcije robnih rezervi mi smo prva vlada poslije 20 godina koja je usvojila budžet kantonalnih robnih rezrvi.imali smo 5 javnih nabavki .Ova situacija nam je pokazala važnost  ovakve ustanove.ona je bila nepotrebno zapostavljena i mi smo bili na putu da obnovimo resurse i artikle koji su potrebni da imamo u robnim rezrvama.”

U ovoj godini otklonjene su i prepreke za nastavak ubrzanog razvoja avio-saobraćaja na Međunarodnom aerodromu Tuzla. U narednom periodu možemo očekivati proširivanje  i produženje same piste i  kapaciteta Međunarodnog aerodroma Tuzla kako bi se omogućilo slijetanje aviona sa većim brojem putnika kao i slijetanje aviona sa većom tonažom.

Pročitajte...