Poslovna zona Maline Živinice

Industrijska zona Maline formirana je prije 15 godina, a ovdje sada posluje  domaće, ali i firme koje su osnovani strani investitori. Trenutno Grad rješava problem vodosnabdijevanja, koji će teći u dvije faze. Završen je i projekt kanalizacione mreže, koji će realizovati zajednički sa Vladom Federacije BiH. 

“mi smo potpisali ugovor u dvije faze. jedna faza je već završena, druga bi trebala da počne, da se završi vodosnadbjevanje te poslovna zone u Malinama. Napravili smo projekat kanalizacione mreže, koja bi trebala biti sprovredena preko Federalnog ministarstva privrede”.

Ulaganje u ovu poslovnu zonu važno je za širenje privrednih kapaciteta postojećih firmi, koje su već iskazale tekve potrebe. Glavne prepreka su bile vodosnadbjevanje i kanalizaciona mreža.

 “širenjem kapaciteta mi jačamo privredu i otvraju se mogućnosti za nova radna mjesta. Ljudi će se zapošljavati i to je ovo što je najvažnije. Posebno je bitno da tim ljudima koji su godinama punili Budžet Grada Živinice konačno riješimo problem koji nisu mogli rješiti 15 godina”.

U Živnicama trenutno posluje oko 2.500 privrednih subjekata, koji su ostvarili prihod os 736 miliona KM. Prihod od izvoza iznosio je 117 miliona KM. Neto dobit je iznosila 33 miliona. U proteklom periodu posao je dobilo hiljadu nezaposlenih. Globalna pandemija nije mnogo uticala na poslovanje firmi sa ovog prostora, kaže gradonačelnik Kamenjaković.

 “to je pokazatelj da u Gradu Živnice nije bilo posebnih promjena kada je u pitanju Covid 19. Ono što je posebno važno jeste da se prati promjena situacije u Evropi i svijetu, obzirom da većina kompanija koje rade u Gradu Živnice su izvozno orijentisane”.

Uskoro će biti otvorene još dvije kompanije, a jedan investitor se javio sa namjerom da investira i otvori nova radna mjesta. Ovim Živinice nastavljaju sa privrednom ekspanzijom koja je dovela do povećena broja radnih mjesta ali i rasta prihoda i neto dobiti.

Pročitajte...