Moguće odgovoriti na tek deseti dio potreba povratničke populacije

Prioritet Federalnog ministarstva za raseljene osobe, izbjeglice i povratak jeste održivi povratak odnosno projekti zapošljavanja i stambenog zapošljavanja. Za održivost povratka su iznimno važni gradnja i razvoj infrastrukture, kao i nastavak obnove stambenog fonda. Puno zahtjeva dolazi sa terena, na koje je moguće odgovoriti tek desetim dijelom, kaže resorni federalni ministar.
Ovogodišnji budžet Federalnog ministarstva za raseljene osobe, izbjeglice i povratak iznosi 22 i po miliona KM. Ministar Edin Ramić navodi kako su potrebe daleko veće i s obzirom na zahtjeve sa terena, godišnji budžet bi trebao iznositi 80 miliona KM.
Razvoj infrastrukture, podrška projektima samozapošljavanja, zapošljavanja, izgradnja stambenih objekata, kao i humanitarne djelatnosti, najčešće su stavke za koje se prema projektima izdvajaju sredstva. Po visini izdvajanja slijede projekti stambenog zbrinjavanja povratnika u ukupno predviđenom iznosu do 4,5 miliona KM. Ministar Ramić navodi da godišnje bude 8000 takvih zahtjeva.

Pročitajte...