Nagrada studentima Mašinkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Vlada je danas odobrila 10.000,00 KM kao nagradu pojedincima za doprinos u izradi i opskrbi zdravstvenih ustanova zaštitnim vizirima u početku Covid 19 pandemije. Podsjećamo, do kraja marta 2020.godine, tim studenata i asistenata sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su učestvovali u razvoju, transportu, obezbjeđivanju repromaterijala i u konačnici u montaži opreme za zaštitu i potrebe medicinskog osoblja Tuzlanskog kantona ali i cijele Bosne i Hercegovine. Na taj način značajan broj medicinskog osoblja je dobio potrebnu zaštitnu opremu u radu sa Covid pandemijom. Nagrađeni pojedinci su Ajdin Brigić, Amar Bečić, Benjamin Kadirić, Dino Osmanović, Emir Halilovoć, Ivan Čagalj, Kenan Teletović, Merjema Berbić i Tarik Bećirović.

 

Pročitajte...