Nastavak realizacije Centra za autizam

U Bosni i Hercegovini osobama sa autizmom se   ne posvećuje   dovoljno odgovarajuće pažnje o tome govori i činjenica da još uvijek ne postoji Centar za autizam. Na incijativu udruženja URDOSE uz podršku  Vlade TK  i uz saradnju Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i Grada Tuzle u narednom periodu, u Tuzli, bit će  otvoren prvi Centar  za smještaj osoba sa autizmom na području cijele Bosne i Hercegovine. U toku je u izradi i Zakon  o otvaranju JU Centar za autizam. Opširnije u prilogu.