Nastavak realizacije IPA INTERREG projekta energetske obnove škola

Na Tuzlanskom kantonu uskoro počinje realizacija IPA INTERREG projekta energetske obnove 18 osnovnih i srednjih škola. Procijenjena vrijednost ulaganja iznosi blizu 1,3 miliona KM. U školama će biti zamjenjeni sistemi grijanja, dok će u 10 škola biti zamjenjenan i stolarija te urađena termoizolacija.