Navršilo se 29 godina od osnivanja Patriotske lige sjeveroistočne Bosne

Danas, 19. novembra tačno je 29 godina od osnivanja Regionalnog štaba Patriotske lige sjeveroistočne Bosne. Ova godišnjica veže se za Savjetovanje održano u Tuzli koje se smatra početkom organizovanog djelovanja pripadnika Patriotske lige na pripremi za odbranu Bosne i Hercegovine od, u to doba nadolazeće agresije i vrlo je važan datum u novijoj povijesti naše zemlje.

novinar Azra Mešić

U okviru aktivnosti Patriotske lige u Regiji sjeveroistočne Bosne, 19. novembra 1991. godine je u prostorijama Islamske zajednice u Tuzli održan sastanak koji se može smatrati početkom rada Regionalnog štaba PL. Narednih dana počeli su sa radom opštinski štabovi Patriotske lige sa političkim i vojnim odjelima.

  • Govorimo o vremenu krajem 1991. i početku 1992. godine. To je vrijeme kada je već od strane JNA izvršena agresija na republike bivše Jugoslavije. Također je bio izmješten veći broj jedinica iz Slovenije i Hrvatske na područje BiH. Već je bila izvršena jedna tiha okupacija BiH. To je vrijeme kada bošnjački narod i institucije BiH su bili zabrinuti za sudbinu i države i naroda, pjasnio je ovim povodom za RTVTK Dževad Tosunbegović, predsjednik skupštine PL BIH.

Nakon Tuzle organizovano je još nekoliko važnih savjetovanja. U Tojšićima kod Kalesije i Mehuriću kod Travnika. Dogovorene su smjernice za odbranu. Jedinice Patriotske lige su primile prve udare, počevši od Bosanskog Broda, Teočaka, Sapne, Kalesije, a jedna od najčuvenijih bitki je odbrana Zvornika sa Kula Grada u aprilu 1992. godine.

  • Bilo je 24 sata granatiranje iz svih pravaca. Od Karakaja, iz Srbije sa kamenoloma. Svaki dan su padale granate. Pokušali su ulazak jedinica Arkanovih i tih domaćih. Pokušavali su da uću među nas. A mi smo uspjeli da odbijemo te napade, kaže Ćazim Huremović, bivši komandir jedinice PL Kalesija i učesnik bitke na Kula Gradu.

Iako su bili slabo naoružani, na Kula Gradu su ostali 18 dana i za to vrijeme omogućili drugim teritorijalnim jedinicama i štabovima da se dodatno organizuju u odbrani od vojske koja je dolazila iz pravca Srbije preko Zvornika, Bijeljine prema Kalesiji, Kladnju, Tuzli.

  • Može se kasnije vidjeti da je većina tih jedinica odigrala značajnu ulogu u svojim oćinama. Bile su okosnica razvoja jedinica Teritorijalne odbrane, kasnije brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine, dodaje Tosunbegović.

Posebno značajnu ulogu u suprostavljanju agresiji na području sjeveroistočne Bosne imale su specijalne odnosno manevarske jedinice Patriotske lige, koje su kao samostalne jedinice ili u sastavu drugih jedinica ARBiH nastavile svoj ratni put: Crni labudovi, Sprečanski odred, jedinica Kapetana Hajre, Samostalna četa PL Tuzla, Prnjavorska i Opštinska četa Kalesija, Odred Hasan Kaimija, Četa Ilinčica i druge jedinice Patriotske lige sa područja sjeveroistočne Bosne.

Pročitajte...