Nekropola stećaka u Noćajevićima bogata rijetkim motivima

Nekropola stećaka u Tološi u Kladnju, od avgusta je slobodna za istraživanje, naučnicima ali i studentima sa Odsjeka za Historiju Filozofskog Fakulteta u Tuzli. Naime, tokom agresije na BiH, kroz ovu nekropolu, gdje je bilo smješteno 48 stećaka, prokopani su rovovi i tranšei… također je lokalitet bilo potrebno deminirati, za što su u BH Maku još 2017 na zahtjev Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa TK, pripremili projekat i označili ga kao prioritet za deminiranje. Ove godine, u avgustu je obavljena primopredaja terena, a danas su zaposlenici zavoda počeli sa registracijom i obilježavanjem stećaka.
Više u video prilogu