Nema baze podataka o zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca

Na Izvještajnoj skupštini Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzla rečeno je da je tokom prošle godine prioritet bilo evidentiranje nezaposlenih. Ovaj posao nije dovršen i još nema preciznih podataka o zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca.  Djeca šehida i poginulih boraca gube prava kada napune 25. godina i nakon toga se uglavnom prestanu javljati organizaciji, rečeno je na Izvještajnoj skupštini Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzla. Iako je Vlada TK, zajedno sa Federalnim i Kantonalnim zavodom za zapošljavanje izdvajala sredstva i realizovala projekte zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, u organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzla nisu zadovoljni ostvarenim rezultatima.  „Mi moramo reći da je od 2014. do 2018. godine zaposleno oko 20 mladih, što je mali broj. Nemamo tačnu evidenciju, nemamo tačne podatke o tome koliko je nezaposlene djece, jer se djeca ne javljaju. Ovom prilikom pozivam ih da se dođu prijaviti u organizaciju bilo da su zaposleni, nezaposleni ili se nalaze u inostranstvu. To nam je jako bitno i važno“, rekla je  Sabira Mićanović, predsjednica Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzla.  Osim toga aktivnosti organizacije bazirale su se na posjetama socijalno ugroženih porodica, podjeli paketa i brizi o bolesnicima.  Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzla ima oko 3500 članova. Ima i mjesne ogranke u svim mjesnim zajednicama, gdje se prikupljaju informacije sa terena, kako bi u slučaju potrebe članovima mogli pružiti podršku. Posjećuju porodice kada se desi smrtni slučaj, bolesnicima pomažu kupovinom lijekova i pelena, te im nastoje pomoći da poboljšaju uslove stanovanja i življenja. Na Izvještajnoj skupštini Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzla ukazano je na to da bi ubuduće trebalo više povesti računa o mladima čija je majka u međuvremenu umrla, tako da su sada bez oba roditelja.

Pročitajte...