Tuzlanske tragedije sa Kapije nema u udžbenicima historije u TK

Iako je ovaj događaj obilježio Tuzlu i svake godine u ovom gradu na komemoraciji okuplja ljude iz cijeloga regiona, on nema nikakvog značaja u školskoj historiji. Tragedije sa tuzlanske Kapije nema u udžbenicima iz kojih nacionalnu prošlost  uče djeca sa područja Tuzlanskog kantona. To će se promijeniti kažu u kantonalnom Ministarstvu za obrazovanje i nauku, a predmetni  profesori slažu se da to mora biti što prije.

novinar Azra Mešić

Učenici IIIe u tuzlanskoj Gimnaziji ”Meša Selimović’, očekivali su danas provjeru znanja iz predmeta Historija, ali je profesorica Edina Hrustić odlučila da je 25. maja mnogo korisnije govoriti iim o događajima iz devedesetih godina. Tako je radila  i s generacijom koju je upravo ispratila na fakultete.

Ton 1: Edina Hrustić, profesorica u Gimnaziji ”Meša Selimović” u Tuzli

– Kako je jako teška tema, a oni su učenici 4. razreda ja to najviše radim u uvodnom dijelu, a onda dokumentujem to, slajdovi i film – Kapija, Brčanska Malta, Srebrenica, kaže ona.

Nastavnici na bazi vlastite kreativnosti imaju prava ali vrlo malo odstupiti od plana i programa po kojemu obrazuju djecu. U suprotnom ovaj razred u školi ne bi doznao ništa iz novije državne prošlosti. Njihov udžbenik štampan 2007. godine ne bavi se događajima poslije 1992, a za to nema opravdanja. Tuzlanski kanton dva puta je iznova formirao komisiju sa zadatkom da izmijeni nastavne planove i programe za predmet historije, ali o događajima poslije devedesete još se zvanično ne uči u školi. Struka godinama insistira na tome, kažu historičari.

Profesor Izet Šabotić, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli bio je član sedmočlane komisije koja je trebala dati smijernice za izmjene sadržaja planova i programa, a tako i udžbenika. Kaže da su svoj posao završili i da su na osnovu njihovih sugestija taj posao uradili u Sarajevskom, u Zeničko-dobojskom i Unsko-Sanskom kantonu, al u Tuzlanskom još ne.

– Svjedoci smo da se o zločinima piše u zemljama okruženja i u drugim evropskim državama, a ne vidim razloga da se o tome ne piše u našim udžbenicima, a mogu reći da će učenici na području TK ostati uskraćeni za ove sadržaje, kaže profesor Šabotić.

U Ministarstvu za obrazovanje i nauku kažu da je prijedlog izmjena već na provjeri u kantonalnom Pedagoškom zavodu.

– Mi se u Ministarstvu nadamo da će proces taj biti završen u narednih 10-15 dana i da će naši učenici već u narednoj školskoj godini imati kao obavezno da uče o značajnim datumima i ličnostima sa područja TK, a između ostaloga i 25. maj, potvrđuje Medira Čulum, stručna saradnica u Ministarstvu za obrazovanje i nauku TK.

Zakon o značajanim datumima i ličnostima na snazi je od 2016. godine i u njemu ima 25. maj. Bit će ga i u nastavi, ali dok se o tome odredi struka i obrazovna politika i kad stare udžbenike zamjene novi.

Pročitajte...