Nezavisni blok održao press konferenciju; predstavljene politike kandidata ove stranke za federalne nivoe

Nezavisni blok je održao press konferenciju na kojoj su predstavljene politike kandidata ove stranke za federalne nivoe. Građanima su željeli predstaviti čime će se baviti u TK u oblasti poljoprivrede, ekologije i sporta.

O trenutnom stanju u poljoprivredi govorio je Hasan Osmanović, nosilac liste za Zastupnički dom parlamenta FBIH. Poljoprivreda je najspecifičnija grana privrede i osnov razvoja države, a da bi imali jaku poljoprivredu moramo imati jaku ekonomiju. Nezavisni blok, između ostalog, predlaže veća izdvajanja za poljoprivredu iz budžeta, izgradnju laboratorije za kontrolu kvaliteta hrane, korištenje vancarinske barijere, bolju poticajnu politiku i formiranje državnog ministarstva poljoprivrede, rekao je.

Na press konfrerenciji je bilo riječi i o razvoju ekologije, o čemu je govorio Ajdin Topčagić, kandidat za Federalni parlament. U tom kontekstu fokus ove stranke je na zaštiti Spreče i Sprečkog polja, zatim pocesuiranje odgovornih za ekološke incidente, mehanizacija proizvodnje na ekološki prihvatljiv način, uvođenje monotoringa nad kvalitetom vode u Spreči, te veća izdvajanja iz budžeta za ekologiju.

Prisutnima se obratio i nosilac liste za zastupnički dom parlamenta FBIH, Almir Šahinpašić, koji je govorio o nedovoljnim novčanim izdvajanjima za sport iz budžeta kantona, koja su trenutno tek 1 posto, kazao je Šahinpašić. Između ostalog, istaknuo je da bi Nezavisni blok radio na tome da djeci omogući bavljenje sportom i kulturom besplatno.