Nova carinska pravila olakšat će posao privrednicima, ali i građanima

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo je Odluku o ostvarivanju prava na oslobađanje plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Riječ je o pravilima koja se uvode radi usklađivanja s odgovarajućim carinskim propisima Evropske unije. Dobrobiti ove odluke imat će prije svega privrednici, ali i građani koji naručuju robu putem interneta.

Pročitajte...