Podržan Programa rada KUIP za ovu godinu

Vlada Tuzlanskog kantona ove je sedmice prihvatila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Program je rađen prema metodologiji Vlade TK i dio je već ugrađen i u Programa rada Vlade TK za ovu godinu, navode iz inspekcija. Nastavit će se boriti protiv ”sive ekonomije” i ”rada na crno”, a sve namjeravaju provesti kroz više od 13 hiljada inspekcijskih nadzora. Preciznije, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona u ovoj godini planira obaviti 13 hiljada i 360 inspekcijskih nadzora. Predviđena je i izrada novog zakona o inspekcijama koji će biti baziran na postojećem zakonu, najavaljuju iz kantonalnog inspektorata. Programom rada za ovu godinu postavljeno je nekoliko strateških ciljeva, a oni su: praćenje i kontrola provedbe zakonske regulative radi uređenja pojedinačnih oblasti, povećanje finansijske i druge odgovornosti subjekata nadzora, suzbijanje ”rada na crno” i zaštita ljudskih života i dobara. Namjerava se to postići kontinuiranim inspekcijskim nadzorom. Suzbijanje ”sive ekonomije” i dalje će ostati prioritetan zadatak Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...