Novalić: Mogućnosti Federalne vlade za borce su u okviru 315 miliona KM

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić ponovio je danas da se mogućnosti kojima raspolaže Federalna vlada kada su u pitanju zahtjevi boraca nisu se promijenile, a oni su i danas izašli na proteste kratkotrajno blokirajući nekoliko bh. saobraćajnica.

Pojasnio je da postoje određene mogućnosti koje bi eventualno mogle doprinijeti rješenju pitanje dijela te populacije, a one bi mogle biti objedinjene u novom zakonu koji Federalna vlada ima namjeru uskoro razmatrati.

Mišljenja je da današnji protesti nisu bili kao oni iz februara kada su satima bile blokirane saobraćajnice uključujući i autoput A1 te petlju Šićki brod u Tuzli, dodajući da će u tom novom propisu biti raspodijeljene  mogućnosti koje i sada Vlada FBiH ima u iznosu od 315 miliona KM što se i sada izdvaja za boračku populaciju jer nema mogućnosti za veća izdvajanja iz budžeta.

– Kada je u pitanju registar boraca, on je gotov, kantoni ga još trebaju popuniti što bi trebalo biti završeno unutar ovog mjeseca, ali ostaje pitanje ko će ga objaviti jer zakon ne dozvoljava njegovu objavu čak je i Hrvatska povukla svoj – pojasnio je Novalić.

Poručio je da se više neće tolerirati blokada saobraćajnica kakva je bila u februaru jer su i građani poslali poruke da oni ne mogu biti žrtve rješavanja problema jednog segmenta društva nego je to pitanje koje se mora rješavati unutar institucija što se i čini.

Također, napomenuo je da ovaj propis ima za cilj odrediti naknadu s federalnog nivoa vlasti onima koji nemaju nikakvo drugo pravo i imaju određen broj godina, a budući da je to podijeljena nadležnost na ostalim nivoima i novi federalni propis ima namjeru da ujednači prava boraca.

Premijer FBiH Fadil Novalić osvrnuo se danas na pitanje povećanja penzija kazavši da je Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO) predvidio tri mogućnosti povećanja penzija od kojih je jedna jednokratna radi otklanjanja nepravednosti iz prošlosti i to je povećanje od 10 i pet posto za one koji su penzionisani od 1997. do 2007. godine.

To povećanje, dodao je, primjenjivano je na zarađenu penziju te je od 180.000 penzionera koji imaju najnižu penziju, 108.000 penzionera dobilo to povećanje, za ostale i sada država namiruje do 326 KM i njima se penzija nije povećala.

– Moramo najprije uvesti zakonitu normu povećanja rješenja da bismo sada mogli primijeniti član 79 novog Zakona o PIO koji kaže da će se svake godine 15. aprila usklađivati visina penzije u skladu s rastom bruto društvenog proizvoda (BDP) i indeksom potrošačkih cijena – objasnio je premijer.

Naglasio je da je 2017. godine ostvaren značajan rast BDP i rast cijena te će za ovu godinu to povećanje iznositi između dva i tri posto i to će se znati nakon što Zavod za statistiku iznese tačne podatke o rastu ta dva parametra i takve penzije će biti isplaćene 5. maja.

Napomenuo je da se to odnosi na sve, osim na one penzionere koji imaju najveću penziju, ali je istaknuo da postoji i još jedna mogućnost u Zakonu i to je da Vlada jednokratnom odlukom izvrši vanredno povećanje te je najavio da će i takvo povećanje Vlada planirati samo za najniže penzije.

– Ukoliko penzije budemo povećali još jednom nakon 5. maja, a prihodi u Fondu PIO su zadovoljavajući, i ono će biti povećanje na minimalne penzije, ali i ono je ograničeno do rasta BDP-a – kazao je Novalić.

Na pitanje novinarima o razgovoru Novalića i premijera Kantona Sarajevo Adema Zolja o izgradnji Prve transverzale, premijer FBiH je ponovio da Vlada ove godine planira 25 miliona KM što bi trebao uraditi i KS jer ta saobraćajnica po kategorizaciji pripada i kantonalnom i federalnom nivou.

Ukupna vrijednost Prve transverzale iznosi 178 miliona KM, te bi polovinu, oko 90 miliona KM, trebala osigurati Federacija BiH. Ovih 25 miliona KM FBiH je osigurala iz akumulirane dobiti, a ostalo bi u budućnosti trebao biti osigurati od prihoda od akciza.