Novi aranžman sa MMF-om do petka?

Federacija BiH i entitet Republika Srpska, ali i vlasti na državnom nivou zatražili su novi program s Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od milijardu i 500 miliona maraka. Vlasti u BiH traže prošireni aranžman u trajanju od tri godine. Rok za novi aranžman ističe u petak. Kako tvrde ekonomski analitičari još uvijek postoje velike šanse za njegovu realizaciju. Raspitali smo se šta će se desiti ukoliko BiH ne uđe u taj aranžman.

Novinarka: Devleta Brkić

Rješenje za budžetsku likvidnost entiteti u Bosni i Hercegovini vide u novom aranžmanu sa MMF-om, za koje su pregovori u toku. Krajnji rok angažiranja sredstava je petak, 08. januar. Ekonomski analitičar Admir Čavalić ističe da još uvijek postoje velike šanse da dođe do njegove realizacije, dodajući da nemamo dovoljno vremena da čekamo proljeće, budući da su sredstva MMF-a neophodna radi stabilnosti budžeta, kako kantonalnih i entiteskih, tako i državnog budžeta.

– Ono što je sada upitno jesu ti uslovi koje zahtjeva MMF. To prije svega nisu politički uslovi, kako se to naglašava iz RS, već tehnički, ekonomski uslovi koje treba da obezbijede pretpostavke da imamo veće stope ekonomskog rasta, da se brže oporavimo i vratimo taj kredit koji bi bio trogodišnji. Mislim da će određeni stavovi da se popuste, da se spuste te pregovaračke loptice, kazao nam je ekonomski analitičar Admir Čavalić.

Vlasti manjeg bosanskohercegovačkog entiteta „koče“ aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom zbog reformi koje se zahtjevaju, a koje se, kako tvrde, tiču prenosa nadležnosti. Naš sagovornik smatra da zapravo pokušavaju ovim pregovaračkim pozicijama dobiti veće učešće u kreditu.

– Sa 33 na 40 posto sredstva, i da je to suština čitave ove priče i pregovora. Pritom naglašavaju prenos nadležnosti kao neko političko pitanje. Primjer, formiranje jedinstvenog registra računa građana uopšte nije političko pitanje, to je ekonomsko odnosno tehničko-finansijsko pitanje i nema veze sa prenosom nadležnosti, dodaje Čavalić.

Ukoliko se desi da se ne postigne politički konsenzus za sprovođenje aranžmana sa MMF-om, ekonomski analitičari mišljenja su da će budžeti kao posljedicu imati određene probleme, koji će zahtjevati rebalanse.

– Vjerovatno je da će se ponovo raditi nacrti budžeta za ove budžete koji nisu usvojeni, odnosno rebalnse za budžete koji su usvojeni. Može se očekivati da ovaj kvartal bude kvartal štednje, što znači da će se štediti po raznim osnovama. Da li će to biti moratorij na zapošljavanje ili moratorij na dizanje nadnica u javnom sektoru i slično. To je za očekivati u slučaju da ne dođe do aranžmana sa MMF-om, ističe Admir Čavalić.

Naš sagovornik poručuje da ukoliko ne dođe do dogovora, sredstva od MMF-a mogla bi biti povučena tek na proljeće. Podsjetimo, uslovi MMF-a koje naša zemlja mora da ispuni za tranše kredita odnose se na reformu javne uprave, javnih preduzeća i zdravstvenog sistema.

(RTVTK)

Pročitajte...