Novi pregovori o Kolektivnom ugovoru za zaposlene u zdravstvu u TK

U Tuzlanskom kantonu nema Kolektivnog ugovora sa zaposlenima u zdravstvu. Raniji je istekao u junu. Čekalo se formiranje nove Vlade, navode sinidkati, koji traže povećanje satnice za 10 %. O tome će se razgovarati tokom pregovora.
Početkom juna istekao je raniji Kolektivni ugovor kojeg su zaposleni u zdravstvu imali potpissan sa Vladom Tuzlanskog kantona. S obzirom na činjenicu da 30 dana prije njegovog isteka, Nezavisni sindikat zaposlenih u zdravstvu nije podnio zahtjev za početak pregovora, aktiviran je zaštitna klauzula putem, koje se ovaj ugovor produžava na dodatnih 90 dana, a što je isteklo početkom septembra, napominju u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona. Za samostalni sindikat doktora medicine i stomatologije ostaje problem reprezentativnosti. S obzirom na budžetske mogućnosti, o zahtjevu Nezavisnog sindikata da se satnica sa 2,41 poveća na 2,65 KM nije se moglo odgovoriti u ovom trenutku. O tome će se odlučiti u nastavku, budući da će Vlada formirati tim koji će sa sindikatom početi pregovore o novom Kolektivnom ugovoru.

Pročitajte...