Obilježavanje godišnjice pobjede na Lisači

Danas će se obilježiti godišnjica pobjede Armije RBiH na Lisači.  Nakon 17 dana borbe, 25. novembra 1994. godine, na Dan državnosti BiH, jedinice Armije R BiH zauzele su Lisaču, lokaciju na planini Majevica s koje je agresorska Vojska RS kontrolisala putne komunikacije i često izvodila artiljerijske napade na Kalesiju, Živinice, Tuzlu i Lukavac. Punih 17 dana vodile su se žestoke borbe. U nekoliko navrata združene jedinice Drugog korpusa Armije R BiH odbijale su napade, kako pokušaje proboja s Lisače, tako i napade drugih jedinica VRS koje su pokušavale da probiju obruč. Nakon kraćih pregovora, javili svojim nadređenim da su odlučili da se predaju. Naređeno im je da to ne čine, ali su tu naredbu odbili. Armiji RBiH predao se 61 vojnik, uglavnom s područja Ugljevika. Svi oni su kasnije, živi i zdravi, razmijenjeni. Pobjedu na Lisači izvojevale su združene jedinice Drugog korpusa Armije R BiH, ali najveći dio posla odradili su pripadnici kalesijskih ‘Gazija’ – 241. sprečansko-muslimanske lahke brigade.

Pročitajte...