Obilježen Evropski dan jezika

U organizaciji udruženja nacionalnih manjina i Odsjeka za jezike na Univerzitetu u Tuzli danas je u Domu književnosti u Tuzli obilježen Evropski dan jezika. Obilježavanjem ovog dana slavi se jezička raznolikost u Evropi, promoviše učenje i korištenje jezika. Kako je istaknuto ovom prilikom u Evropi se govori oko 225 autohtonih jezika, a to je svega 3% od ukupnog svjetskog broja jezika. Zbog toga je od posebnog značaja očuvanje manjinskih jezika koji imaju stalnu tendenciju izumiranja.