OV Sapna: Rekonstrukcija ceste Priboj-Sapna javni interes

Danas je zasijedalo Općinsko vijeće Sapna. Vijećnici su između ostalog usvojili Odluku o davanju garancije na kreditno zaduženje Javnog komunalnog preduzeća Sapna d.o.o , kao i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste R-456 Priboj – Sapna, dionica Rastošnica – Goduš.

Pročitajte...