Održana diskusija o unaprjeđenju radne snage u Posavini

U okviru projekta “Partnerstvo za upošljavanje u Posavini”, u Orašju je organizirana prva fokus grupa na temu “Unapređenje ponude radne snage u Posavini kroz unapređenje obrazovnih intervencija – izazovi i mogućnosti”.

Fokusirana grupna diskusija dio je istraživanja “Analize tržišta rada s preporukama za unaprjeđenje upisne politike na području Posavske županije”, koje za cilj ima unaprjeđenje upisne politike kroz usporedbu podataka o stanju na tržištu rada koje posjeduje Služba za upošljavanje Posavske županije s potrebama i planovima poslodavaca, kao i s nastavnim planovima i programima obrazovnih ustanova, priopćeno je u petak na internet stranici Općine Orašje.

Fokus grupa okupila je 16 aktera na tržištu rada iz organa uprave, poslodavaca, biroa i projektnog tima, a nakon toga održana je još jedna fokus grupa na istu temu, ali ovaj put s predstavnicima obrazovnih ustanova, nevladinog sektora i neuposlenih osoba.

Pročitajte...